La inventiva de Leonardo

Ramon Balius

Idioma de l’original

392Visites

Resum

A la Nostra Portada hi figura un dels invents menors de Leonardo, que ha estat interpretat com uns flotadors per caminar sobre l’aigua. Des de petit,  Leonardo va mostrar una extraordinària disposició per al dibuix, i aquesta li facilitava la creació de nombrosos dissenys d’invents. Els seus manuscrits, dels quals, per desgràcia, només una ínfima part ha arribat fins a nosaltres, després de patir manipulacions i mutilacions, són una vasta enciclopèdia dels coneixements de la seva època. Hom li atribueix la paternitat de moltíssims invents científics i tècnics, encara que s’ha pogut demostrar que molts d’ells són sobretot perfeccionaments o ampliacions d’invencions ja existents, que ell coneixia. Da Vinci va intentar crear tota mena de sistemes destinats a facilitar i a accelerar las tasques quotidianes i trivials. Podem dir que va entreveur e l’automatització, la qual va intentar concretar en els dissenys. La seva capacitat de producció, de màrqueting  i el seu “ego”, es reflecteixen  a la carta que va escriure al duc Lluís I de Milà  (el Moro) per oferir-li els seus serveis.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005