La integració dels minusvàlids psíquics en l’esport

Fernando Martín Vicente

Idioma de l’original

Citació

Martín Vicente, F. (1988). La integración de los minusválidos psíquicos en el deporte. Apunts. Educación Física y Deportes, 14, 2-7.

373Visites

Resum

Els principis més importants són:
—    La política esportiva pels disminuïs és part de la política esportiva general.
—    L’esport ha de contribuir a la realització dels valors de desenvolupament personal i integració (social).
—    L’esport és especialment una forma d’activitat del Ileure, que mentre sigui possible serà configurat pels        propis interessats (en el cas dels disminuïts) basant-se en la seva pròpia elecció i aptituds.
—    Pels disminuïts mentals, que tenen unes facultats mentals inadequades per a poder fer una elecció adient per si mateixos, és més apropiat l’esport recreatiu. L’esport competitiu sembla menys adient per a ells.
—    S’ha d’estudiar si, i fins a quin punt, els disminuïts poden fer-ho amb els no disminuïts.
—    En el camp de l’esport per a disminuïts, els diferents nivells de govern (govern central, autoritats provincials i locals) i les organitzacions no governamentals comparteixen la responsabilitat. Hi ha tasques nacionals de creació de condicions i de caràcter estimulatiu de les quals s’ha de fer càrrec el govern. Sobre la base d’aquests principis, s’hauran de definir els propòsits generals de la política esportiva pels disminuïts: “Promoure el fet que les persones disminuïdes —d’acord amb la seva elecció i aptitud personal— puguin practicar esports de manera adient o participar d’alguna forma diferent”. A més a més de la participació activa en l’esport, és important també que els disminuïts puguin actuar com a entrenadors, membres de les juntes, etc., i assistir també a esdeveniments esportius, etc.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1988