La iniciació esportiva en l’educació primària: el que opinen els professors d’educació física

Francisco Javier Castejón

Idioma de l’original

Citació

Castejón Oliva, F. J. (1997). Sport initiation in primary education: teacher's opinion about phsical education. Apunts. Educación Física y Deportes, 48, 24-33.

425Visites

Resum

En el present article, es presenta un estudi sobre la utilització de l’esport com a contingut en les classes d’Educació física en Educació primària. Es parteix de la justificació de l’esport com a element a treballar en les classes d’Educació física, ja sigui des del punt de vista curricular com des del de diversos autors que manifesten un enfocament educatiu de l’esport. Per establir una relació entre el punt de vista teòric i la pràctica, s’ha utilitzat un qüestionari que ha estat distribuït entre 207 docents d’Educació física en l’Educació primària en el territori MEC. Els resultats manifesten una clara utilitat de l’esport en les classes, ja que té un evident tractament en els programes que fan els professors en les seves classes.

Paraules clau: educació física en l'educació primària, esportiva, professors d'educació física en l'educació primària.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1997