La influència de l’estil d’ensenyament en el futbol base

José Miguel Rodríguez Palacios

*Correspondència: José Miguel Rodríguez Palacios josemiguelrodriguezpalacios@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Rodríguez Palacios, J. M. (2016). The Influence of Teaching Style in Youth Football. Apunts. Educación Física y Deportes, 126, 46-54. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/4).126.05

664Visites

Resum

El domini dels estils d’ensenyament que intervenen en el procés cognitiu d’ensenyament-aprenentatge és fonamental per aconseguir l’adherència positiva a l’esport. S’han estudiat 4 entrenadors i 65 jugadors de futbol base de la província de Huelva. La utilització d’estils d’ensenyament productius o reproductius ha estat registrada durant una sessió d’entrenament; i els nivells de motivació intrínseca, extrínseca i desmotivació dels jugadors mitjançant un qüestionari. No s’ha trobat una correlació significativa entre l’assistència als entrenaments i els nivells de motivació intrínseca. No obstant això, s’ha trobat una correlació significativa (p < 0,05) entre l’assistència a entrenaments i la motivació extrínseca de regulació identificada. Un predomini de l’ús d’estils productius no s’ha associat a més motivació intrínseca.

Paraules clau: estils d’ensenyament, fútbol, motivació extrínseca, motivació intrínseca.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 28 d'octubre de 2015

Acceptat: 19 de juliol de 2016

Publicat: 1 d'octubre de 2016