La importància de l’Educació Física a Primària

Pedro Sáenz-López Buñuel

Idioma de l’original

Citació

Sáenz-López Buñuel, P. (1999). The importance of Physical Education in primary. Apunts. Educación Física y Deportes, 57, 20-31.

834Visites

Resum

L’Educació Física és una assignatura obligatòria en el currículum dels alumnes en països desenvolupats i, malgrat tot, la seva valoració als centres continua sent baixa. En el present article presentem, en primer lloc, el debat sobre les causes d’aquesta escassa valoració per part d’alumnes, pares o col·legues, així com els arguments favorables a augmentar la consideració de l’Educació Física com a assignatura obligatòria, basant- nos en l’opinió de diversos autors. D’altra banda, exposem una part dels resultats d’una investigació portada a terme a la Universidad de Huelva. Aquest estudi va consistir en diagnosticar els problemes dels mestres principiants especialistes en Educació Física. Amb aquestes dades es va dissenyar un curs de formació inductiu en què es van desenvolupar diversos temes a través de grups de discussió. La investigació va utilitzar una metodologia mixta, encara que amb predomini dels mètodes qualitatius. Entre les conclusions d’aquesta investigació, es confirma el baix estatus a Primària d’aquesta assignatura per part de l’Administració, d’alguns equips directius i, en general, dels companys, alumnes i pares. La visió negativa de la situació de l’Educació Física solament va ser compensada per la visió dels mestres en relació a la influència positiva que el treball de cada docent d’aquesta assignatura pot tenir en el context en què desenvolupa la seva docència.

Paraules clau: educació física, educación física, estatus, formació del professorat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1999