La gestió pública i privada dels espais esportius a les comunitats autònomes i els sistemes locals

Jesús Martínez del Castillo

Idioma de l’original

Citació

Martínez del Castillo, J. (2001). Public and private management of sport spaces in autonomous regions and local systems. Apunts. Educación Física y Deportes, 63, 74-83.

378Visites

Resum

Investigacions anteriors plantegen la correlació existent entre el model i el grau de desenvolupament socioeconòmic d’un sistema territorial i el model i grau de desenvolupament del seu corresponent sistema social de l’esport. L’estudi pretén continuar la verificació de la hipòtesi esmentada i les interrelacions amb el grau de desenvolupament i diversificació de les organitzacions públiques o privades. Els sistemes territorials estudiats han estat les 17 Comunitats Autònomes i els 8.104 municipis existents a Espanya. Mitjançant anàlisis secundàries d’Enquestes i Censos anteriors, semblen confirmar-se les hipòtesis plantejades en 10 Comunitats i als municipis considerats en conjunt. Tanmateix, calen noves investigacions sobre les organitzacions i altres factors explicatius del canvi social i esportiu a cada sistema territorial.

Paraules clau: comunitats autònomes, desenvolupament, gestió, instal•lacions esportives, municipis, pràctica esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2001