La gestió professional d’una federació

Albert Español

Idioma de l’original

Citació

Español, A. (1996). La gestión profesional de una federación. Apunts. Educación Física y Deportes, 44-45, 24-35.

 

339Visites

Resum

En aquest article es presenta la gestió esportiva en el marc d’una federació. Primerament s’analitza l’esport en qüestió per tal de poder conèixer-ne les possibilitats en el context del nostre país. Així doncs, es realitza un repàs dels últims èxits assolits pels nostres jugadors i s’enumeren els diferents elements que caracteritzen la infraestructura del tennis català: nombre de clubs, nombre de practicants, nombre de llicències, etc. Seguidament es comenten les diferents funcions que ha de desenvolupar aquesta Federació d’acord als seus estatuts i la infraestructura directiva, professional i de comitès que ha creat per poder arribar a totes aquestes tasques que ha d’assumir. L’estructura pressupostària és el més clar exemple de la transformació que va realitzar la FCT i que va ser una decisió envers la professionalització i la gestió d’ installacions. Finalment es posa com exemple la instal-lació municipal de la Valld’Hebron de la qual s’aporten les dades corresponents al nombre d’usuaris, perfil dels abonats, etc.

Paraules clau: federació, gestió, installacicí, llicència, professionalització.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1996