La força pot predir el rendiment i la lesionabilitat al bàsquet professional?

Toni Caparrós

Josep Maria Padullés Riu

Gil Rodas

Lluís Capdevila

*Correspondència: Toni Caparrós Pons acaparros@tecnocampus.cat

Idioma de l’original

Citació

Caparrós Pons, T., Padullés Riu, J. M., Rodas Font, G., & Capdevila, L. (2014). Can the Strenght Predict the Performance and Injury rates in Professional Basketball?. Apunts. Educación Física y Deportes, 118, 48-58. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/4).118.05

789Visites

Resum

Amb l’objectiu de conèixer les relacions existents entre la força, el rendiment esportiu i la lesionabilitat en un equip masculí de bàsquet professional, es realitza un estudi prospectiu, observacional i descriptiu d’anàlisis d’estadístiques (71 partits), test de mig esquat (n = 7) i patologia lesional, monitoritzant la temporada 09/10, on es relacionen les dades obtingudes de cada jugador referents al rendiment esportiu per partit (valoració estadística), les mitjanes de força, velocitat i potència de cada mesocicle i la lesionabilitat. La tècnica estadística utilitzada ha estat la correlació a partir del paràmetre rho de Spearman. Aquestes correlacions entre força i lesionabilitat mostren que a valors de força més elevats hi ha més lesions: amb 80 kg són molt significatives per a lesions totals (LT) i potència (rho = 0,898; p = 0,006), i significatives per força (rho = 0,823; p = 0,023) i velocitat (rho = 0,774; p = 0,041); la velocitat amb 90 kg es relaciona amb lesions time loss (TL) (rho = 0,878; p = 0,009), i la potència amb 100 kg, amb lesions totals (LT) (rho = 0,805; p = 0,029) i V100 (rho = 0,898; p = 0,006) molt significativament. I la relació entre força i rendiment és significativament negativa en 5 dels 7 mesocicles, és a dir, a menys força, més rendiment. En conclusió, durant l’execució del mig esquat, hi ha valors de força adients per rendir millor i lesionar-se menys: de 800 N a 1.050 N i amb càrregues de 80 kg a 90 kg. 

Paraules clau: bàsquet professional, força, lesionabilitat, rendiment, rendimiento.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 11 de març de 2014

Acceptat: 22 de setembre de 2014

Publicat: 1 d'octubre de 2014