La E.F. en la reforma de l’ensenyament mitjà

Rosa Mª Pérez Peidró

Jorge Núñez Aréstegui

Idioma de l’original

Citació

Pérez Peidró, R. M., & Núñez Aréstegui, J. (1986). La E.F. en la reforma de las enseñanzas medias. Apunts. Educación Física y Deportes, 04, 42-45.

384Visites

Resum

El pla experimentador de reforma de l’ensenyament mitjà que s’està realitzant a l’actualitat a l’Estat espanyol s’estructura en dos cicles de dos anys. Es una proposta de continuïtat de l’ensenyament obligatori i de l’experimentació del cicle superior de l’EGB, però sense perdre el caràcter d’ensenyament secundari. A Catalunya es proposa un model i un curriculum diferent per l’educació dels ciutadans de 14 a 16 anys, amb el mateix disseny curricular del cicle superior de l’EGB. El model que s’experimenta des d’aquest curs a Catalunya vol, a més a més, retrobar l’autèntica funció de l’escola, renovar la del professor, i reconvertir l’alumne en el centre i en el protagonista de l’acció educativa, particip de l’elaboració de decisions respecte al seu currículum. Es tracta de definir el model educatiu que a Catalunya s’ha anomenat, tronc comú, entenent que no vol pas dir homogeneïtzació del currículum, sinó objectius comuns que abastin els ciutadans de 16 anys. El primer Cicle d’Ensenyament Secundari forma part d’un període educatiu més ampli, el començament del qual se situa en l’últim cicle d’EGB. El primer cicle comprèn dos anys, entre els quals no existeix la repetició de curs. Aquest cicle aspira a tenir un caràcter terminal (això vol dir que té objectius per si mateix i no en funció d’estudis posteriors). Té també ambició orientadora, tant en l’àmbit professional, com en l’acadèmic. Les matèries s’agrupen en tres tipus: a/ Matèries comunes obligatòries per a tots els alumnes durant el cicle (Ll. Catalana, LI. Castellana, Idioma, Matemàtiques, Entorn Social, Entorn físic i Etica-Religió). b/ Matèries obligatòries: Les fan tots els alumnes mentre dura el cicle (Educació física, Tecnologia, Dibuix i Música). c/ Matèries variables. Són triades pels alumnes, els components del mateix grup classe no han pas de fer les mateixes matèries variables. 

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1986