La dinàmica d’interacció del futbol: l’actuació d’un àrbitre i el seu context

Raúl Márquez Porras

Idioma de l’original

393Visites

Resum

Aquest article, producte d’una breu etnografia per dilucidar com influeix el context de l’acció en l’àrbitre, aborda des d’una metodologia peculiar diverses qüestions sobre el futbol. A partir de les teories de Goffman, del interaccionisme simbòlic o de Norbert Elias, cada partit va ser observat com un microsistema únic del qual l’àrbitre era un actor més, i en conseqüència calia prestar atenció a les interaccions entre tots els subjectes de l’estadi. Fruit del seguiment durant quatre mesos a un àrbitre (seleccionat segons els criteris significatius de joventut i experiència), s’han identificat algunes característiques notòries de la dinàmica del futbol, del ­desenvolupament dels partits i, per tant, del context on actuen els àrbitres. I contrastant entrevistes i observacions, s’ha pogut concloure que, efectivament, la seva conducta varia en funció de l’ambient i, a més a més, que existeixen alguns condicionants a priori. Altres qüestions –com ara la percepció dintre del camp de joc, l’imaginari de la professió o el comportament d’altres actors– han aparegut com a rellevants, cosa que demana noves investigacions.

Paraules clau: arbitratge, etnografía, futbol, interaccionisme simbòlic.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005