La creativitat en les activitats motrius

Antonio López Tejeda

Idioma de l’original

Citació

López Tejeda, A. (2005). Creativity in movement activities. Apunts. Educación Física y Deportes, 79, 20-28.

417Visites

Resum

No fa gaire, relativament, que la noció de creativitat ha començat a prendre importància. Des d’aleshores han estat molts els autors que han tractat de dotar de rigor i operativitat el constructe. Tanmateix, la seva relació amb l’àmbit de la motricitat no ha estat estudiada amb prou dedicació. A continuació s’ofereixen algunes claus per entendre’l, en un intent d’acostar aquesta capacitat humana al context de l’activitat física.

Paraules clau: creativitat, creativitat motriu, motricitat, procés creatiu motor.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2005