La construcció econòmica i social del mercat esportiu de treball

Jesús Martínez del Castillo

Idioma de l’original

Citació

Martínez del Castillo, J. (1993). La construcción económica y social del mercado deportivo de trabajo. Apunts. Educación Física y Deportes, 31, 106-116.

300Visites

Resum

Les dues investigacions recents realitzades sobre el mercat esportiu a Espanya en els sectors de docència, animació, entrenament i direcció: Enquesta d’Estructura Ocupacional (1) i Projecció del Mercat Esportiu Laboral (2) han permès establir els trets principals d’aquest camp, com també alguns dels processos que han caracteritzat la seva història recent.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1993