La competició en la iniciació al bàsquet

F. Javier Giménez Fuentes-Guerra

Pedro Sáenz-López Buñuel

Idioma de l’original

Citació

Giménez Fuentes-Guerra, J., & Sáenz-López Buñuel, P. (1996). La competición en la iniciación al baloncesto. Apunts. Educación Física y Deportes, 46, 42-52.

 

327Visites

Resum

Les situacions de competició esportiva en general, i del bàsquet en particular, seran claus en l’aprenentatge correcte d’un esport. Aquestes situacions de competició no seran només un factor de motivació molt importants, sinó que a més ens asseguraran la pràctica constant de situacions reals de joc. Les competicions oficials que es realitzen en actualitat no ens asseguraran un desenvolupament motriu adequat. Utilitzen regles massa rígides, material inadequat, poca participació, situacions de joc complicades, etc. En el present article exposarem algunes situacions de competició que creiem adequades. Aquestes situacions evolucionaran en intensitat i dificultat depenent de l’edat i del nivell dels/de les jugadors/res. Cada proposta canviarà, en relació amb el reglament oficial, les situacions de joc, les mides del camp, l’altura del cèrcol, la pilota i algunes regles. Per tant, la competició que plantejarem tindrà una sèrie de característiques tant educatives com metodològiques, adaptades a les diferents etapes de formació dels nostres alumnes.

Paraules clau: bàsquet, competició, iniciació esportiva.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1996