La col·lecció de cartells de la biblioteca de l’esport

M. Luisa Berasategui Dolcet

Idioma de l’original

414Visites

Resum

Normalment es defineix el cartell com un full imprès o manuscrit col·locat en un lloc visible per fer conèixer un fet o amb fins publicitaris. Per la seva definició de paper destinat a ser enganxat i exhibit al carrer, escassos són els exemplars que ens han arribat intactes, tret de les exepcions que ens han permès els col leccionistes. Cassandre, pseudònim d’Adolphe Jean Marie Mouron, cartellista ucraïnès afincat a París vers els anys 20, afirmava que -la pintura era un fi en si mateixa, mentre que el cartell era un mitjà per a un fi». Ara bé, aquest mitjà (de comunicació) també esdevé un fi en ell mateix. La seva finalitat és bàsicament funcional: es vol vendre un producte o una idea o s’utilitza per difondre un acte. El cartell, com a mecanisme de difusió utilitzat per dibuixants i il.lustradors gràfics durant les primeres dècades d’aquest segle a Espanya, esdevindria un dels elements més coneguts per la seva funció divulgadora intrínseca. Penjat a les parets o a les tanques i reproduít a les revistes complia la seva finalitat divulgadora i satisfeia la necessitat consumista de la nova societat industrial (Aznar, 1991).

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1997