La cerimònia olímpica. Simbolismes per un projecte ideològic

Conrado Durantez

Idioma de l’original

Citació

Durantez, C. (1985). La ceremonia olímpica. Simbolismos para un proyecto ideológico. Apunts. Educación Física y Deportes, 02, 25-33.

405Visites

Resum

S’entén per cerimònia el conjunt d’actes reglamentats i solemnes que acompanyen les actuacions humanes de gran transcendència, o també tota acció o acte exterior prescrit per llei, estatut o costum per donar culte a les coses divines, o reverència i honor a les humanes.
El transcurs del temps que ha anat donant pas del món antic al nostre modern, ha anat operant també d’una forma restrictiva pel que pertoca a l’extensió i importància dels actes cerimoniosos. Temps enrera no es concebia un esdeveniment de mitjana importància sense que aquest fos acompanyat d’un formulisme prèviament establert i reglamentat per a l’actuació en particular, principalment quan l’acte en especial posseïa transcendència i rang de primer ordre.
Tanmateix, malgrat la influència mutiladora amb la qual la nostra cultura actual ha operat sobre formulismes pretèrits, avui dia subsisteixen diverses reminiscències d’altres temps dispersades en una sèrie d’actes de la vida quotidiana, als quals la cerimònia contribueix a donar transcendència i categoria. Tals actes són, per exemple, el protocol de la cort, el protocol diplomàtic, la distribució per categories i seients, l’ordre als discursos, etc. Un altre tipus de cerimònia s’ha anat conservant com a símbol viu i tradicional en certs països; aquest és el cas de la cerimònia del te i l’art de col.locar les flors al Japó.
Dins el món esportiu, s’estableixen i es realitzen a cada moment diverses cerimònies amb motiu de l’obertura solemne de les competicions: la salutació dels esgrimidors, les formalitats del començament i del final del joc, les salutacions recíproques, les encaixades de mans, el canvi de banderins i emblemes, etc. La Japó, país en el qual la vida discorre entre cerimònies, les que fan referència als jocs i esports tenen una importància cabdal. En les seves lluites atlètiques tradicionals com el Kyudo (tir amb arc), el Judo, el Sumo (lluita), el Kemdo (esgrima amb sabre), la cerimònia ve a constituir un acte de preparació, destinat a obtenir una bona disposició de l’esperit, una serenitat interior i una ajuda a l’abandonament d’un mateix polaritzat en una millor concentració de l’executant.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre 1985