Jet lag i esport

Josep Roca

Idioma de l’original

Citació

Roca i Balasch, J. (1990). "Jet lag" y deporte. Apunts. Educación Física y Deportes, 19, 37-44.

378Visites

Resum

“Jet Lag” és un terme curt i fàcil d’emprar encara que de difícil traducció; literalment podria traduir-se com “retard del reactor”. En tot cas, amb aquesta expressió es fa referència al desajust horari que es produeix pel fet del desplaçament brusc en direccions transmeridianes i a tots els seus efectes orgànics i comportamentals. Hi ha, per tant, i en primer lloc, el fet d’un canvi horari i   evidentment— un canvi en la relació entre les activitats que hom acostuma fer i el cicle dia-nit en les que aquestes es situen. Això, per altra banda, només succeeix en els desplaçaments transmeridians i no en els transparal.lels. Per exemple, succeeix quan hom es desplaça de Barcelona a Pequín i no quan hom ho fa de Barcelona a Ciutat del Cap. En tercer lloc, cal que el canvi sigui brusc; les grans velocitats a què es viatja amb els avions a reacció o “jets” actuals d’un lloc a un altre fan que no es doni l’adaptació progressiva que sí es donava en els viatges amb vaixell o altres mitjans relativament més lents. És per això que el fenomen del “Jet Lag” és un fenomen recent. Ultra el fet del canvi horari, i amb el mateix terme, s’assenyalen els efectes de tot ordre i que hem volgut englobar amb els conceptes d'”efectes orgànics i comportamentals”.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1990