Intervenció per a la promoció d’actitudsde fair play en futbolistes cadets

Pere Palou Sampol

Pere Antoni Borràs Rotger

Francesc Xavier Ponseti Verdaguer

Josep Vidal-Conti

Miquel Torregrossa

*Correspondència: Pere Palou Sampol pere.palou@uib.es

Idioma de l’original

Citació

Palou Sampol, P., Borràs Rotger, P. A., Ponseti Verdaguer, F. X., Vidal Conti, J., & Torregrosa Álvarez, M. (2007). Intervention to promote fairplay attitudes on young soccer players. Apunts. Educación Física y Deportes, 89, 15-22.

297Visites

Resum

En aquest article es descriuen els processos de disseny i elaboració d’una intervenció per a la promoció del fair play i l’esportivitat i també l’estudi realitzat per tal de comprovar-ne l’efecte. En línies generals, podem observar que les actituds dels joves esportistes durant la pràctica esportiva tenen tendència a mostrar una actitud d’acord davant de la victòria, una actitud d’acord davant de la diversió i l’esperit de joc i una actitud d’indiferència davant del joc dur. Un cop realitzada la intervenció no s’aconsegueix de canviar les actituds, tot i que s’aconsegueix de racionalitzar la mesura de les actituds amb una tendència a sobrevalorar les seves actuacions positives i a ocultar les socialment negatives.

Paraules clau: actituds, adolescents, Esportivitat, fair play, intervenció, pràctica esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2007