Intervenció didàctica: Com ensenyar en educació física?

Fernando Ureña Vilanueva

Idioma de l’original

Citació

Ureña Villanueva, F. (1993). Intervención didáctica: ¿Cómo enseñar en educación física?. Apunts. Educación Física y Deportes, 29, 53-60.

285Visites

Resum

En el present article s’analitza de forma exhaustiva un dels elements que ha d’integrar qualsevol disseny curricular: com ensenyar. Per això comencem per establir un marc general per tal d’abordar, a partir del mateix, aquesta qüestió des de tres perspectives: models d’aprenentatge, estructures d’aprenentatge i “mètodes” d’ensenyament en Educació Física. Al llarg d’aquest estudi intentem oferir una concreció de les directrius plantejades pel MEC en la recén aprovada Reforma del sistema educatiu (LOGSE) al camp de l’activitat física.

Paraules clau: estructures d'aprenentatge, mètodes d'ensenyament en educació física, models d'aprenentatge.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1992