Intel·ligències múltiples i rendiment en el futbol

José Mª del Pino Medina

Emilio Gómez Milán

Sergio Moreno Ríos

*Correspondència: José M.ª del Pino Medina jmdelpino@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

del Pino Medina, J. M., Gómez Milán, E., & Moreno Ríos, S. (2015). Multiple Intelligence and Performance in Football. Apunts. Educación Física y Deportes, 121, 44-55. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/3).121.06

467Visites

Resum

El propòsit d’aquest estudi ha estat intentar determinar l’existència d’un perfil d’intel·ligència típic per a futbolistes en general, i específic per demarcacions, des dels postulats que ofereix la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner. Per a això, 37 futbolistes i cos tècnic de dos clubs, van completar una sèrie de qüestionaris per fixar els termes esmentats: a) perfil d’intel·ligències múltiples, i b) percepció de competència esportiva. Es van sotmetre al test de camp de Course Navette per delimitar la seva potència aeròbica màxima i el VO2 máx.. S’han codificat els estadístics de competició per a cadascun dels esportistes, per tal de delimitar el perfil d’IM associat al rendiment esportiu per a futbolistes, i analitzar la incidència de cada tipus d’intel·ligència amb els factors d’eficàcia aliats a la competència esportiva en aquesta disciplina. S’identifica un perfil típic d’IM per a futbolistes amb escassa incidència en el rendiment en futbol.

Paraules clau: intel·ligència esportiva, intel·ligències múltiples, perfil d’intel·ligència, rendiment en futbol.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 2 de maig de 2013

Acceptat: 3 d'abril de 2014

Publicat: 1 de juliol de 2015