Innovació en educació física: el kick-boxing com a contingut educatiu

José Ignacio Menéndez

Javier Fernández-Río

*Correspondència: Javier Fernández-Río javier.rio@uniovi.es

Idioma de l’original

Citació

Menéndez Santurio, J. I., & Fernández-Río, J. (2014). Innovation in Physical Education: Kickboxing as Educational Content. Apunts. Educación Física y Deportes, 117, 33-42. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/3).117.03

312Visites

Resum

La innovació és un procés necessari per avançar en un sistema educatiu que es recolza en els continguts curriculars com una de les maneres de representació més destacades de tota realitat pedagògica. Aquesta demandada innovació es pot resoldre gràcies a la inclusió de nous continguts. El kick-boxing pertany als esports de combat que tradicionalment no han estat integrats a les classes d’educació física per por, desconeixement o falsos estereotips. Aquest article presenta una experiència d’investigació-acció sobre la introducció del kick-boxing a les aules d’educació primària a través del joc simple i socialitzador, sense contacte entre els estudiants i recolzat en les competències motrius i morals que aquest esport desenvolupa. L’objectiu era el desenvolupament no sols físic, sinó també social i ètic. La resposta rebuda de l’alumnat va ser molt satisfactòria.

Paraules clau: aprenentatge cooperatiu, esports de combat, investigació-acció, jocs socialitzadors, sense contacte.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 de març de 2013

Acceptat: 13 de gener de 2014

Publicat: 1 de juliol de 2014