Iniciació educativa a la resistència aeròbica. (I) La cursa econòmica

Antoni D. Galera

*Correspondència: Antonio D. Galera antonio.galera@uab.es

Idioma de l’original

Citació

Galera, A. D. (2013). Educational Introduction to Aerobic Endurance. (I) The Economic Race. Apunts. Educación Física y Deportes, 113, 77-83. https://dx.doi. org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/3).113.08

746Visites

Resum

L’autor presenta un conjunt de factors didàctics sistemàtics per a la iniciació educativa a la resistència aeròbica centrant-se en mètodes aplicables a la realitat escolar des d’una perspectiva sostenible. La doctrina amb què se sustenta va ser desenvolupada per l’autor com a resultat de la seva experiència amb un grup de nens i nenes que van participar en un programa escolar d’educació física cooperativa, un dels continguts mestres del qual era el desenvolupament de la resistència aeròbica. Els criteris d’aplicació didàctica estan contemplats en l’àmbit escolar, de primària o de secundària, si bé poden adaptar-se a altres àmbits, com l’entrenament a qualsevol edat, activitats de temps lliure, etc.

Paraules clau: cant en cursa, cursa econòmica, motivació com a satisfacció, perseverança en l’esforç, repertoris de cants escolars, resistencia aeróbica.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 11 de febrer de 2013

Acceptat: 16 de maig de 2013

Publicat: 1 de juliol de 2013