Influència dels motius de pràctica, activitat física i personalitat resistent en mestres de primària i infantil

Juana María Gutiérrez Caballero

Sebastián Feu Molina

Alberto Blázquez Manzano

*Correspondència: Sebastián Feu Molina sfeu@unex.es

Idioma de l’original

16Visites

ISSN: 2014-0983

Rebut: 7 de desembre de 2021

Acceptat: 20 d'abril del 2022

Publicat: 1 d'octubre del 2022