Influència dels factors d’organització de les tasques d’aprenentatge sobre els temps de pràctica del jugador de bàsquet

Francisco Alarcón López

David Cardenas Vélez

Nuria Ureña Ortín

*Correspondència: Francisco Alarcón López paquilloal@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Alarcón López, F., Cárdenas Vélez, D., & Ureña Ortín, N. (2008). Influence of organization factors of learning tasks on the times of practice of the basketball player. Apunts. Educación Física y Deportes, 92, 46-55.

425Visites

Resum

Hi ha nombrosos factors que poden afectar les tasques en l’entrenament; tanmateix, els que menys han estat estudiats són els que es refereixen a la forma de relacionar l’espai, els grups, la rotació dels jugadors durant l’exercici i, sobretot quins són els més efectius. Aquests són els aspectes que es tracten en el nostre estudi. Es va dur a terme un estudi descriptiu en el qual l’objectiu va ser analitzar com influeix l’organització en el disseny de les tasques en les sessions d’entrenament en bàsquet, sobre l’índex de participació dels jugadors durant les sessions esmentades. La mostra estava composta pels equips del CB Granada, des dels infantils fins a l’equip d’ACB. L’anàlisi posterior de les dades va revelar diferències significatives en algunes de les variables, per exemple en les formes d’agrupament; es va observar que la utilització de fileres per a l’organització de les tasques disminueix l’índex de participació.

Paraules clau: bàsquet, organització, temps de pràctica.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2008