Influència del volum de competència sobre els nivells d’àcid làctic en jugadors de futbol de l’equip Real Santander, categoria 1B, amb relació a la seva posició dins del camp de joc

Diana Marcela Aguirre Rueda

Ricardo Cardona Mancilla

Idioma de l’original

Citació

Aguirre Rueda, D. M. (2010). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). Influence of the Volume of Competition on Lactic Acid Levels in Real Santander, Division 1B, Football Team Players with Respect to their Position on the Pitch. Apunts. Educación Física y Deportes, 101, 108.

398Visites

Resum

L’objectiu del present treball d’investigació va ser observar la influència del volum de la competència en els nivells d’àcid làctic (EN) en futbolistes i la seva relació amb la posició de joc.
La mostra utilitzada en l’estudi ha estat n =18, mitjana d’edat 22,6 anys; mitjana IMC 22,2.
Per als registres d’AL es van prendre les mostres de sang al tou del dit índex de la mà; després d’aplicat el respectiu protocol per al test de llançadora (180 m), en dos moments específics: pre i post temporada competitiva del torneig copa Premier del futbol colombià 2009.
Per als registres d’AL, es va utilitzar l’analitzador portàtil d’àcid làctic (APAL), llancetes i tiretes per a APAL de marca Roche.
Les dades van ser processades amb el programa SPSS 15.0; es va realitzar l’estadística descriptiva; anàlisi de variància (ANOVA); correlacions de Sperman; entre els nivells d’àcid làctic i les variables independents.
La mitjana general d’AL va ser: pre-test = 4,7 mml/l i post-test = 5,4 mml/l Registrant un increment del 13% d’acumulació d’àcid làctic en sang.
El grup de jugadors que va presentar major regularitat en totes les correlacions van ser els migcampistes, registrant poca variabilitat en els nivells d’AL; amb una mitjana del pre-test 5,8 mml/l i en el post-test 6,0 mml/l; aquest grup va romandre més temps en competència al llarg de 23 partits; el grup de davanters van romandre menys temps en competència i van presentar el major increment d’AL; registrant-se una mitjana en el pre-test de 4,1 mml/l i en el post-test 5,4 mml/l .

Paraules clau: àcid làctic, corporació esportiva Real Santander, entrenament esportiu, fútbol - 1B, període competitiu, posició de joc.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2010

Data de lectura: 1 de febrer de 2010