Influència del bloqueig directe i l’un contra un en l’èxit del llançament en basquetbol

Verónica Muñoz Arroyave

Jorge Serna Bardavio

Gabriel Daza

Raúl Hileno

*Correspondència: Verónica Muñoz Arroyave veronicarroyave15@yahoo.es

Idioma de l’original

Citació

Muñoz Arroyave, V., Serna Bardavio, J., Daza Sobrino, G., & Hileno González, R. (2015). Influence of Direct Blocking and One-on-one on Successful Shooting in Basketball. Apunts. Educación Física y Deportes, 119, 80-86. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/1).119.05

456Visites

Resum

El present estudi té com a objectiu analitzar l’impacte de l’un contra un i el bloqueig directe sobre l’eficàcia en els llançaments. Es va desenvolupar un instrument ad hoc denominat sistema d’observació de conceptes fonamentals en basquetbol (SOCFB) per estudiar les accions ofensives del Futbol Club Barcelona Regal a la Copa del Rei en la temporada 2013-2014. Es van analitzar un total de 643 accions ofensives on es destaquen les troballes següents: a) el 34 % de les accions del jugador amb pilota van acabar en llançament mentre que el 66 % van acabar en passades; b) la principal conseqüència de l’un contra un interior van ser els llançaments (z = 6,2, p < 0,001); c) en l’un contra un exterior es van trobar relacions estadísticament significatives amb l’espai exterior de la zona (z = 3,3, p < 0,001) i la lateralitat de l’espai lateral esquerre (z = 2, p <0,05); d) en el bloqueig directe es van observar relacions estadísticament significatives amb les accions que no van acabar. D’aquests resultats podem extreure les conclusions següents: a) el bloqueig directe és el concepte més utilitzat i va ser utilitzat com a mitjà per a la generació d’avantatges; b) l’un contra un interior genera més llançaments i és de major efectivitat.

Paraules clau: basquetbol, bloqueig directe, efectivitat, finalització, observació, un contra un.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 26 de decembre de 2013

Acceptat: 1 de setembre de 2014

Publicat: 1 de gener de 2015