Influència de l’entrenament de pretemporada en la força explosiva i la velocitat d’un equip professional i d’un altre d’amateur d’un mateix club de futbol

Juan García López

José G. Villa Vicente

Juan Carlos Morante Rábago

Carlos Moreno Pascual

Idioma de l’original

Citació

García-López, J., Villa Vicente, J. G., Morante Rábago, J. C., & Moreno Pascual, C. (2001). Influnce of pre-season training in the explosuve strength and speed of a professional and an amateur team of a same football club. Apunts. Educación Física y Deportes, 63, 46-52.

360Visites

Resum

El treball present té com a objecte avaluar la influència d’una pretemporada de futbol, en diferents manifestacions de la força explosiva i la velocitat de jugadors professionals i amateurs. Per fer-ho, es van mesurar, abans i després de la pretemporada, diverses modalitats de salt vertical i una cursa de velocitat a 38 futbolistes d’un mateix club: 20 de professionals i 18 d’amateurs. Els dos equips van millorar els seus resultats, i més el grup de professionals en els protocols de salt vertical, encara que no es van trobar diferències entre els futbolistes professionals i els amateurs a l’inici i al final de la pretemporada. Per tant, les millores de tots els futbolistes en general van ser significatives a V0-20 i V0-50 (destaca que la V 0-50 millora gràcies a la V0-20), igual com en totes les modalitats de salt vertical, on són “escasses” comparades amb els resultats d’altres estudis. En conclusió, la no existència de diferències entre jugadors professionals i amateurs, junt amb els escassos augments en les alçades de salt, indiquen un dèficit en la introducció i planificació del treball de força explosiva. De la mateixa manera, es destaca que els protocols més sensibles a l’entrenament han estat ABK, RJ15 i V0-20, i els menys sensibles SJ, DJ40, V0-50 i Vmàx.

Paraules clau: entrenament, futbol, qualitats físiques, valoració funcional.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2001