Influència de la pràctica d’activitat física en els aspectes físics del paraplègic sedentari

Gonzalo Cuadrado Sáenz

Nuria Mendoza Laiz

Rafael Pérez Redondo

Idioma de l’original

Citació

Cuadrado Sáenz, G., Mendoza Laiz, N., & Pérez Redondo, R. (2001). Influence of physical activity practice in the physical aspects of the sedentary paraplegic. Apunts. Educación Física y Deportes, 66, 54-59.

364Visites

Resum

La majoria d’estudis consideren que entre el 10 i el 15% de la població espanyola presenta alguna discapacitat. A Espanya, aproximadament 480.000 persones que tenen menys de 65 anys presenten alguna mena de discapacitat i les últimes dades estadístiques recollides reflecteixen que hi ha 110.000 persones menors de 65 anys, usuàries de cadira de rodes, de les quals només 2.400 disposen de llicència federativa de la Federació Espanyola d’Esports per a Minusvàlids Físics, és a dir un 2,2%. Si observem, tant el nombre summament elevat de lesionats medul·lars com el seu creixent augment de dia en dia, es crea la necessitat imperiosa que aquest col·lectiu aprengui a potenciar al màxim les parts del cos que no han sofert cap alteració, així com aquelles altres que poden ser rehabilitades en més o menys grau. En aquest estudi ens hem marcat l’objectiu següent:  Determinar la influència de l’exercici físic aeròbic sobre la condició física de les persones afectades per una lesió medul·lar. Es va observar que el programa, destinat fonamentalment a la millora de la resistència del grup de subjectes sedentaris, va aconseguir millores significatives tant en els factors vinculats a la resistència –freqüència cardíaca submàxima (fcsub), velocitat incremental màxima (vimax) com en els vinculats a la força explosiva (dimax)–. Un cop fet l’estudi, vam concloure que el programa d’entrenament físic realitzat millora el rendiment físic i, conseqüentment, el nivell de condició física del grup de lesionats medul·lars estudiats, i que el nivell de condició física del grup de paraplègics esportistes és molt superior al trobat entre els paraplègics sedentaris, com calia suposar.

Paraules clau: condició física, discapacitat, entrenament, paraplègic.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2001