Influència de la natació sobre el benestar psicològic en dones més grans de 55 anys

Ana María Montaner Sesmero

Salvador Llana

Yolanda Moreno Sigüenza

Ernesto Benedicto Montolio

Dolores Domínguez Tomás

Idioma de l’original

Citació

Montaner Sesmero, A. M., Llana Belloch, S., Moreno Sigüenza, Y. Benedicto Montolio , E., & Domínguez Tomás, D.(2005). Influence of awimming in the psychological well-being in women over the age of 55. Apunts. Educación Física y Deportes, 80, 71-74.

311Visites

Resum

Els hàbits o estils de vida dels individus són considerats com a elements condicionants del benestar i, per tant, de la seva qualitat de vida. Nombrosos estudis indiquen que els estils de vida sedentaris, tan comuns en la societat actual, resulten perjudicials per a la salut, tant física com mental, davant dels estils de vida físicament actius. L’objectiu d’aquest treball va consistir a estudiar la relació existent entre la pràctica de la natació (activitat física de caràcter aeròbic) de forma regular, i un seguit de variables psicològiques vinculades amb el Benestar Psicològic, en una mostra composta per 60 dones més grans de 55 anys. D’entre els resultats obtinguts, destaquen les relacions significatives que s’estableixen entre la pràctica d’aquest esport i cada una de les variables afins al Benestar Psicològic: l’Autoeficàcia Física Global, la Confiança en l’Autopresentació Física, l’Habilitat Física Percebuda, l’Autoestima Global i la Satisfacció amb la Vida.

Paraules clau: benestar psicològic, dones grans, natació.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d' abril de 2005