Influència de la dansa aeròbica i dels exercicis de força en la reducció del greix corporal

Antonio Tinajas Ruiz

José Tinajas Ruiz

Idioma de l’original

Citació

Tinajas Ruiz, A., & Tinajas Ruiz, J. (1992). Influencia de la danza aeróbica y de los ejercicios de fuerza en la reducción de la grasa corporal. Apunts. Educación Física y Deportes, 30, 64-68.

350Visites

Resum

L’objectiu dels programes per aprimar-se és assolir un desequilibri en el balanç energètic que condueix a una reducció del greix corporal. No és freqüent que les persones que desitgin aprimar-se utilitzin l’exercici físic com a mitjà per aconseguir-ho, renunciant així als beneficis psicològics i metabòlics que reporta. Tot i això, quan sí fan exercici, l’elecció de la dansa aeròbica és majoritària entre les dones, mentre que els homes prefereixen els exercicis de força. Amb la finalitat de ressaltar la contribució d’aquestes activitats en un programa de reducció del greix corporal, es recullen dades que permeten quantificar el cost energètic de la dansa aeròbica i dels exercicis de força.

Paraules clau: dansa aeròbica, força, greix corporal.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1992