Indicadors de qualitat per als centres escolars promotors d’activitat física i esportiva

Teresa Lleixà Arribas

Carles González-Arévalo

Meritxell Monguillot

Gabriel Daza

Marcelo Braz Vieira

*Correspondència: Teresa Lleixà Arribas teresa.lleixa@ub.edu

Idioma de l’original

Citació

Lleixà Arribas, T., González Arévalo, C., Monguillot Hernando, M., Daza Sobrino, G., & Braz Vieira, M. (2015). Quality Indicators for Sports and Physical Exercise in Schools. Apunts. Educación Física y Deportes, 120, 27-35. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/2).120.04

487Visites

Resum

Aquest estudi té com a objectiu identificar una sèrie d’indicadors adequats per a l’avaluació dels centres escolars en relació amb l’activitat física i esportiva, a partir d’una llista d’aspectes que, segons l’opinió d’experts en activitat física i esportiva escolar, determinen la qualitat dels centres escolars en relació amb aquest tema. Els instruments utilitzats han estat entrevistes semiestructurades a 3 experts, de reconegut prestigi i experiència contrastada en l’àmbit, i un qüestionari d’escala de valoració, aplicat a 15 responsables i 22 tècnics d’esport escolar de diferents comunitats autònomes. Els resultats mostren una llista de 64 indicadors dels quals s’han prioritzat 19, prevalent els valors obtinguts en el qüestionari en aquesta priorització. Entre els indicadors més destacats s’assenyalen: “Descripció de la pràctica de l’activitat física com educativa i saludable en el PEC”; “Existència de la figura i funcions de la coordinació”; “Percentatge de tècnics amb formació específica”; “Varietat d’activitats física/esportives més enllà de les realitzades a les classes d’educació física”. Els indicadors seleccionats poden aplicar-se com a eines d’autoavaluació o d’avaluació externa.

Paraules clau: activitat física extraescolar, educació física, esport escolar.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 21 de maig de 2014

Acceptat: 30 de desembre de 2014

Publicat: 1 d'abril de 2015