Identitats i subcultures en relació amb l’esport: Una anàlisi d’algunes revistes per a noies adolescents a la Gran Bretanya

Claudia Cockburn

Idioma de l’original

Citació

Cockburn, C. (2002). Identities and subcultures in relation to sport: an analysis of some magazines for teenage girls in Great Britain. Apunts. Educación Física y Deportes, 67, 98-109.

291Visites

Resum

L’article presenta una anàlisi de les referències mostrades en quatre revistes destinades a noies adolescents a la Gran Bretanya, sobre qüestions actuals de l’esport. L’atenció s’adreça cap a la permanent construcció negativa de l’estereotip esportiu femení, els riscos amb què s’enfronten les noies quan entren dintre del camp esportiu, i les trivialitzacions a les quals es veuen sotmesos en l’esport homes i dones. Les lectores joves d’aquestes revistes s’enfronten a contradiccions, les quals són explorades a la llum de les recents teories de les subcultures de les adolescents i els processos de formació de la identitat. “L’esportivitat”, en aquestes populars publicacions, és representada com a incompatible amb les qualitats que fan ser objecte de desig heterosexual. L’article conclou accentuant la necessitat de trobar pràctiques discursives alternatives per part dels editors, els professionals de l’educació física i d’altres, que podrien fomentar i desenvolupar en les adolescents i dones joves un sentit més fort de si mateixes, i potenciar que es defineixin autònomament.  

 

Paraules clau: adolescencia, diversitat, educació física, educación física, gènere.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2002