Identificació i anàlisi de l’aprenentatge del judo per mitjà de la metodologia observacional

Alfonso Gutiérrez Santiago

Iván Prieto Lage

Oleguer Camerino

Maria Teresa Anguera i Argilaga

*Correspondència: Oleguer Camerino Foguet ocamerino@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Gutiérrez Santiago, A., Prieto Lage, I., Camerino Foguet, O., & Anguera Argilaga, MT (2011). Identification and Analysis of Learning Judo by Observation Method. Apunts. Educación Física y Deportes, 104, 46-55. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/2).104.05

614Visites

Resum

Aquest article estudia els factors que intervenen en l’aprenentatge dels esports de combat a partir d’un estudi observacional dels errors tècnics i les seves relacions. Ens centrarem en l’execució del model tècnic d’una de les projeccions de judo (o-goshi) per part d’una mostra de cinquanta-cinc estudiants de la llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universitat de Vigo al llarg de cinc cursos acadèmics. Per això, s’ha fet una anàlisi observacional per mitjà d’un instrument d’observació (SOBJUDO-OG) i un instrument de registre Match Vision Studio Premium v. 1.0 programari. Els resultats, determinats mitjançant estadística descriptiva i anàlisi seqüencial de T-patterns obtingut gràcies al programa Theme 5.0 programari corroboren que la falta de flexió de cames provoca una absència de càrrega del cos de l’adversari –uke– sobre els malucs de l’executant –tori–, i que la manca de desequilibri inicial amb ambdós braços o la separació de la part posterior de la creta ilíaca esquerra del tori sobre la part anterior de l’hemicós esquerre de l’uke també comporta l’absència d’aquesta càrrega.

Paraules clau: anàlisi seqüencial amb T-patterns, judo, O Goshi, observació esports de combat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 14 d'octubre de 2009

Acceptat: 21 de gener de 2010

Publicat: 1 d'abril de 2011