I què fem a casa nostra? Reflexions i experiències sobre esport i immigració

Cristina Vallecillo

Idioma de l’original

Citació

Vallecillo, C. (2002). AN what do we do in our country? Reflections and experiences about sport and immigration. Apunts. Educación Física y Deportes, 68, 68-73.

308Visites

Resum

L’article tracta dels tallers d’experiències que s’organitzaren en el marc de les jornades sobre Esport i Immigració. De forma successiva es tracta: el seu interès, la filosofia amb què es van organitzar, la coordinació general, i els tallers pròpiament dits. En aquest cas s’explica, en primer lloc, la temàtica i objectius de cada un d’ells i, en segon lloc, es fa un breu resum del que es va debatre. L’annex inclou el programa complert dels tallers.

Paraules clau: deporte, esport, esportistes d’elit, gènere, Immigració, organitzacions, tallers d’experiències.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2002