Gestió empresarial del turisme actiu: anàlisi d’oferta

Pedro Jesús Jiménez Martín

Vicente Gómez Encinas

Idioma de l’original

385Visites

Resum

Aquest article presenta una proposta sobre com realitzar un estudi de l’oferta del turisme actiu d’una regió. Per desenvolupar-lo l’hem estructurat en tres apartats: a) Anàlisi global dels recursos turístics que ofereix la regió. Entenem que el Turisme Actiu és una peça dintre de l’engranatge de l’oferta turística global d’una regió i que, per tant, cal tenir-ne una visió de conjunt. Aquest apartat l’hem anomenat: estudi de la competència de destinació; b) Anàlisi específica de l’oferta turística per sectors. Aquí descrivim com realitzar una anàlisi específica del turisme actiu en el seu marc empresarial; aquest és un referent que podem extrapolar a la resta de recursos turístics trobats. Aquest apartat correspon a l’estudi de la competència empresarial; c) Fonts d’informació a les quals puc accedir per recopilar les dades que m’interessin amb vista a l’estudi.

Paraules clau: gestió empresarial, oferta turística, turisme actiu.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005