Gènere en els comitès editorials i científics de les revistes espanyoles de ciències de l’esport

Enrique Ortega del Toro

Pedro Valdivia-Moral

Rocío González Col

José Luis González Col

*Correspondència: Pedro Valdivia-Moral pvaldivia@ugr.es

Idioma de l’original

Citació

Ortega Toro, E., Valdivia-Moral, P., González Col, R., & González Col, J. L. (2015). Gender in Spanish Sport Science Journal Editorial Boards and Science Committees. Apunts. Educación Física y Deportes, 120, 67-72. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/2).120.09

588Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball és analitzar el paper de la dona en la gestió de les revistes espanyoles de ciències de l’esport. Es va fer un estudi comparatiu de gènere des de les perspectives de: a) direcció de la revista; b) editor de la revista; c) membres del comitè científic, i d) membre del comitè editorial, del total de revistes (n = 33). Els resultats mostren que: a) pràcticament la totalitat de directors són homes (90,63 %); b) en la gran majoria l’editor és un home (90,63 %); c) el percentatge mitjà de dones en el comitès editorial/redacció és del 21,2 %; d) el percentatge mitjà de dones en el comitès científics és del 17,97 %. Finalment, entre les conclusions es destaca que hi ha vuit revistes on cap membre del comitè editorial és una dona, i dues revistes on no hi ha cap dona en el comitè científic.

Paraules clau: comitè científic, comité editorial, gènere, revistes.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 1 d'octubre de 2014

Acceptat: 20 de gener de 2015

Publicat: 1 d'abril de 2015