Garantir un marc organitzatiu idoni

Joan Carles Burriel

Isabel Carrera Blancafort

Idioma de l’original

Citació

Burriel i Palamos, J. C., & Carrera i Blancafort, I. (1986). Garantizar un marco organizativo idóneo. Apunts. Educación Física y Deportes, 05, 37-45.

371Visites

Resum

Actualment, tant les institucions públiques com les privades, van incrementant l’oferta esportiva adreçada a la gent gran.
En línies generals, quan una entitat té interès a endegar aquesta mena d’activitats, cal que es preocupi per aconseguir els següents elements, els quals li seran indispensables per tal de dur a terme la seva iniciativa:
a) Recursos que han de ser a l’abast de l’entitat per oferir una activitat organitzada:
—    Instal.lacions en les quals situar l’activitat, amb unes condicions mínimes de ventilació, enllumenat, temperatura ambiental i dimensions.’
—    Personal tècnic especialitzat, coneixedor i capaç d’aplicar una programació pedagògica adaptada a les necessitats, interessos i limitacions de les persones ancianes.
—    Material adequat a la programació.
—    Recursos financers.
b) Destinataris, és a dir, un grup o grups d’ancians interessats en la pràctica. Ressaltem la paraula “interessats”, ja que l’experiència i diversos estudis han verificat la manca d’interès de les persones grans per la pràctica esportiva.4
 Així, doncs, a fi que eixisteixi la connexió necessària entre els recursos i els destinataris, és imprescindible aconseguir la motivació inicial d’aquest sector de la població. Aquesta reflexió ens porta al tercer element, que també considerem imprescindible.
c) Davant d’aquesta inhibició palesa, l’entitat interessada a promocionar l’activitat física no ha d’esperar que la demanda es generi espontàniament, sinó que cal que actuï de forma “agressiva”, per mitjà d’una bona campanya de divulgació de l’interès de l’activitat física en els mateixos centres de reunió de la tercera edat i que realitzi una “venda del servei esportiu”.
Per tant, el factor de campanya publicitària és també essencial per a l’èxit de l’activitat.  Garantits aquests elements, la possibilitat d’aconseguir uns bons resultats pel que fa a l’acceptació de l’activitat fisica, és elevada.
Amb tot, quan es tracta d’oferir activitat esportiva no aïlladament a un/s grup/s d’ancians, sinó que es pretén d’ubicar l’oferta dins del context d’una gran ciutat, amb tota la seva problemàtica social i urbana, la qüestió pren un caràcter més complexe.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1986