Futbol: efectes d’una unitat didàctica en jugadors molt joves

Daniel Lapresa

Javier Arana

Mario Amatria

Francisco Javier Fernández Alejandro

M. Teresa Anguera

*Correspondència: Daniel Lapresa Ajamil daniel.lapresa@unirioja.es

Idioma de l’original

Citació

Lapresa Ajamil, D., Arana Idiakez, J., Amatria Jiménez, M., Fernández Alejandro, F. J., & Anguera, M. T. (2017). Soccer: Effects of a Teaching Unit in Early Initiation. Apunts. Educación Física y Deportes, 127, 59-67. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/1).127.06

382Visites

Resum

La iniciació de jugadors molt joves al futbol, que ja és habitual, ha justificat propostes d’adaptació que pretenen facilitar el primer contacte del nen amb aquest esport. Els especialistes coincideixen d’assenyalar el futbol 3 com la proposta de joc més recomanable en la iniciació al futbol, en ser la unitat mínima que permet el desenvolupament de tots els principis del joc. El present treball pretén analitzar l’efecte, en l’acompliment tècnic del jugador prebenjamí, d’una unitat didàctica construïda per garantir el respecte a aquests principis, a partir d’unes premisses de joc que fomenten la superioritat numèrica de l’equip en fase ofensiva. Mitjançant models de regressió logística simple s’ha analitzat la qualitat –adaptació (al procés formatiu del nen) i èxit (si implica continuïtat de l’atac –passi encertat– o suposa tir)– dels contactes tècnics realitzats pel jugador de categoria prebenjamí en el joc de futbol 3, abans i després de la realització de la unitat didàctica. S’ha constatat que la unitat didàctica objecte d’estudi millora la qualitat de l’acompliment tècnic del jugador de categoria prebenjamí.

Paraules clau: fútbol 3, metodología observacional, prebenjamí, regressió logística, técnica, unitat didàctica.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 5 de febrer de 2016

Acceptat: 21 de maig de 2016

Publicat: 1 de gener de 2017