Fitness aquàtic: Una alternativa a les gimnàstiques de manteniment

Juan Carlos Colado Sanchez

Juan Antonio Moreno-Murcia

Idioma de l’original

Citació

Colado Sanchez, J. C., & Moreno Murcia, J. A. (2000). Aquatic fitness: an alternative to the keep-fit exercises. Apunts. Educación Física y Deportes, 62, 68-79.

389Visites

Resum

En els nostres dies, la creixent demanda social ha obligat les institucions, públiques i privades, a incrementar l’oferta d’activitats físiques en general i, doncs, de les activitats aquàtiques relacionades amb la condició física, en particular. La justificació d’aquesta aparició de programes relacionats amb la condició física és, d’una banda, l’augment continuat de la utilització del temps lliure, en l’entorn familiar, orientat a la pràctica d’una activitat física grupal diversa i, d’altra banda, els canvis que s’observen en la concepció de l’activitat física de la població. Aquestes afirmacions han possibilitat l’aparició de les activitats aquàtiques relacionades amb la condició física, englobades, en aquest article, sota el concepte de “Fitness aquàtic”, i que tenen un caràcter creatiu, de diversió, de distracció i de forma de participació variada. El fitness aquàtic està en voga en la nostra societat; però, perquè aquest sigui tractat àmpliament, cal analitzar-lo des del punt de vista de la intervenció dels tècnics aquàtics, dels mitjans a utilitzar i dels equipaments necessaris per a practicar-lo.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2000