Fiabilitat de les proves de força en salt vertical i velocitat de cursa en escolars de 6 a 8 anys

Rafael Martín-Acero 

Miguel Fernández del Olmo

José Vicente Veiga Doldán

Xosé Luis Otero Cepeda

Ferran A. Rodríguez

Idioma de l’original

Citació

Martín Acero, R., Fernández del Olmo, M., Veiga Doldán, J. V., Otero Cepeda, X. L., & Rodríguez Guisado, F. A. (2001). Reliability of strength in veritcal jump and race speed tests in scholars from 6 to 8 years old. Apunts. Educación Física y Deportes, 63, 40-45.

444Visites

Resum

L’objectiu del present estudi va ser determinar la fiabilitat de diverses proves de salt vertical i de cursa ràpida en escolars de 6 a 8 anys. Van participar 56 subjectes de tots dos sexes (30 nenes i 26 nens), d’edats compreses entre 6 i 8 anys, seleccionats aleatòriament entre els d’un mateix centre escolar, als quals es va administrar una bateria de proves de força de salt vertical sobre plataforma de contactes (SJ, CMJ, CMJA i 1RJ) i de cursa ràpida (30 m) en dues ocasions (T1 i T2), amb una setmana d’interval entre totes dues. Es va estudiar la reproductibilitat entre repeticions (variabilitat intraindividual) per a cada una de les dues sessions de valoració (T1, T2) i la variabilitat temporal (entre T1 i T2), mitjançant el càlcul de diferents estadístics (coeficient de variació, CV; coeficient de correlació intraclasse, CCI; error metòdic, EM) i de la seva significació estadística. La reproductibilitat entre repeticions de les proves de salt vertical CMJ i 1RJ es va demostrar elevada (CCI ³ 0,95) en ambdues sessions. En la segona sessió de valoració també ho va ser la reproductibilitat d’SJ, mentre que CMJA es va mantenir a nivells inacceptables (CCI = 0,69-0,80). La variabilitat entre subjectes es va mostrar força més elevada que en estudiants d’educació física adults (CV = 8,3-11,8%). La reproductibilitat temporal (dia a dia, entre dues sessions separades per una setmana) de les proves pot considerar-se qüestionable en termes generals; s’hi observa un elevat error metòdic (EM = 9,9-15,1%) i un empitjorament significatiu dels resultats en la segona sessió en les proves de salt amb contramoviment (CMJ i CMJA) i de cursa ràpida de 30 m (p £ 0,05). D’acord amb els resultats, es proposen algunes mesures conduents a la millora de la fiabilitat de les proves.

Paraules clau: fiabilitat, força, nens, salt vertical, velocitat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2001