Factors motivacionals relacionats amb l’adherència a la pràctica esportiva competitiva en adolescents

Bartolomé J. Almagro

*Correspondència: Bartolomé J. Almagro Torres diana.marin@uv.es

Idioma de l’original

520Visites

Resum

Nombrosos estudis revelen un considerable descens de l’interès i de la participació en activitats físiques i esportives en la població jove, fonamentalment en el període de l’adolescència. L’entrenament i la competició poden ser contextos ideals per fomentar el compromís esportiu de l’adolescent, sempre que el jove esportista aconsegueixi una adequada motivació, ja que aquesta és clau per aconseguir l’adherència a la pràctica fisicoesportiva. Així, basant-nos en la teoria de l’autodeterminació i la teoria de metes d’èxit, l’objectiu principal de la tesi va ser analitzar els factors motivacionals que influeixen de manera positiva en el compromís esportiu dels adolescents. Per això, es van estudiar els climes motivacionals, el suport a l’autonomia per part de l’entrenador, les metes d’èxit, les metes socials, la satisfacció de les necessitats psicològiques bàsiques, la motivació autodeterminada, i la intenció de continuar sent físicament actiu. La present tesi està composta per sis publicacions, on, en primer lloc, es van analitzar les relacions entre aquestes variables de forma correlacional, i en segon lloc, es va aprofundir en el seu estudi utilitzant una metodologia qualitativa. Es va administrar un qüestionari a una mostra total de 608 esportistes de diferents modalitats (d’edats compreses entre els 12 i els 17 anys). A més a més, 15 d’aquests esportistes van ser entrevistats.

Paraules clau: adherència a l’esport, autodeterminació, clima motivacional, metes d’èxit, motivació, necessitats psicològiques bàsiques.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2015

Data de lectura: 23 d'abril de 2012