Explicació d’un model integrador sobre la relació de causalitat entre l’activitat física, la salut i el risc de mort prematura

Martín Gustavo Farinola

*Correspondència: Martín Gustavo Farinola marfari@infovia.com.ar

Idioma de l’original

Citació

Gustavo Farinola, M. (2006). Explanation of an integrative model about the cause relationship between physical activity, health and risk of premature death. Apunts. Educación Física y Deportes, 85, 15-27.

351Visites

Resum

L’activitat física regular redueix el risc de mort prematura, a causa del fet que aquesta millora els factors de risc de les malalties cròniques degeneratives típiques del món civilitzat, i en retarda o n’impedeix l’aparició. En aquest article ens volem estendre en la comprensió d’aquesta relació i volem explicar per què l’activitat física ens produeix tants beneficis, i per què l’activitat física actua favorablement sobre els factors de risc de tantes malalties. Trobem que això s’esdevé a causa del fet que  valors adequats d’activitat física habitual produeixen una amalgama entre el nostre estil de vida actual i el natural de la nostra espècie, per al qual va ser seleccionat el nostre genoma a través del procés d’evolució.

Paraules clau: activitat física, evolució cultural, evolució genètica, patró de subsistència, salut.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2006