‘Exercitant’ els cossos masculins i femenins. Aportacions per a una història de l’educació física escolar argentina (1880-1990)

Pablo Ariel Scharagrodsky

*Correspondència: Pablo Ariel Scharagrodsky pas@unq.edu.ar

Idioma de l’original

Citació

Ariel Scharagrodsky, P. (2006). Exercising the masculine and feminine bodies. Contribute for an Argentinian history of physical education (1880-1990). Apunts. Educación Física y Deportes, 85, 82-89.

 

386Visites

Resum

L’article que presentem a continuació fa una revisió historicosocial exhaustiva de l’educació física escolar argentina i de les seves implicacions en relació al cos masculí i al cos femení durant el període 1880-1990. L’anàlisi identifica un conjunt de pràctiques corporals que han tingut un paper actiu en els processos de generització: gimnàstica i exercicis militars, escoltisme, sistema argentí d’educació física, gimnàstica metoditzada, danses folklòriques i esports. Aquestes pràctiques corporals i d’altres van contribuir de forma molt important a forjar algunes masculinitats –i feminitats– i van excloure, silenciar o ometre d’altres formes o alternatives possibles de viure i experimentar la masculinitat i la feminitat.

Paraules clau: desigualtat, educació física, educación física, feminitats, gènere, història, masculinitats.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2006