Exercicis individuals de gimnàstica rítmica: varietat i diversitat

Catarina Leandro

Lurdes Ávila-Carvalho

Elena Sierra Palmeiro

Marta Bobo Arce

*Correspondència: Catarina Leandro catarinaleandro@sapo.pt

Idioma de l’original

Citació

Leandro, C., Ávila-Carvalho, L., Sierra Palmeiro, E., & Bobo Arce, M. (2017). Individual Exercises in Rhythmic Gymnastics: Variety and Diversity. Apunts. Educación Física y Deportes, 128, 92-107. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/2).128.06

777Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi és fer una anàlisi quantitativa i qualitativa dels elements tècnics utilitzats en exercicis individuals en el Campionat del Món de Gimnàstica Rítmica (GR) a Kíev, 2013, i identificar les característiques estructurals de la composició que permeten percebre la varietat i diversitat en els exercicis de GR en cadascun dels aparells. Es van analitzar 288 fitxes de la competició, corresponents als exercicis de 72 gimnastes en cada aparell (cèrcol, pilota, maces i cinta). Les dades van ser analitzades mitjançant estadística descriptiva i proves no paramètriques (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney i prova de Friedman). Els resultats mostren característiques estructurals en la composició dels exercicis similars en les diferents modalitats respecte als aspectes de la tècnica corporal que determinen el major percentatge en la composició. Els exercicis dels diferents aparells es distingeixen en els grups més relacionats amb la part artística (mestratge, passos rítmics i elements dinàmics de rotació amb llançament, EDR), principalment a causa de les característiques específiques de cada aparell. Aquest estudi proporciona informació actualitzada sobre el contingut tècnic dels exercicis individuals de GR d’elit, per ser considerada respecte a: (1) la possibilitat de modificar el present codi de puntuació, sobretot en la definició de les exigències de composició que afavoreixin la varietat i diversitat i fomentar el valor artístic i la unitat tècnica de l’aparell; (2) el procés de formació de valor i el perfil d’acompliment de GR d’elit.

Paraules clau: diversitat, gimnàstica rítmica, técnica corporal, tècnica d’aparell, varietat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 28 de novembre de 2015

Acceptat: 20 d'abril de 2016

Publicat: 1 d'abril de 2017