Examen oftalmològic en les revisions mèdicoesportives de nivell II i III als centres de medicina de l’esport de la Generalitat de Catalunya

Fernando Pifarré San Agustín

Helena Palacín Fornons

Kety Mancilla Ocaña

*Correspondència: Fernando Pifarré San Agustín fpifarre@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Pifarré San Agustín, F., PalacÍn Fornons, H., & Mancilla Ocaña, K. (2007). Ophtalmologic examination in sports medicine controls in level II and III, in Sports Medicine Centers of Generalitat de Catalunya. Apunts. Educación Física y Deportes, 88, 24-30.

365Visites

Resum

El decret 323/1992, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOG), del 29 de desembre de 1992, regula el procediment d’acreditació de centres de medicina de l’esport. Els centres de medicina de l’esport es defineixen com a centres, serveis, establiments sanitaris que tenen com a objectiu principal el control i seguiment dels esportistes des del punt de vista biològic.
Aquest decret distingeix tres tipus de centres de medicina de l’esport:
Nivell 1: on es practiquen exàmens de salut i aptitud física a la població general.
Nivell 2: on es fa la valoració i el seguiment d’esportistes en règim d’entrenament programat i/o de tecnificació.
Nivell 3: on es fa la valoració i el seguiment d’esportistes d’elit o d’alt nivell.
Posteriorment, la resolució del 28 de setembre de 1994 desenvolupa el decret 323/1992, i fixa els criteris, directrius i prioritats per a l’atorgament d’acreditacions dels centres de medicina esportiva de segon i tercer nivell.
Als centres de medicina de l’esport de nivell 1 no es practica cap mena d’exploració oftalmològica. En canvi, a les anamnesis de les revisions mèdiques que es porten a terme als centres de medicina de l’esport de la Generalitat de Catalunya als esportistes dels programes “règim d’entrenament programat i/o de tecnificació” i “alt nivell o elit” (coneguts com Centres de Medicina de l’Esport de segon i tercer nivell respectivament) s’interroga respecte de:
• Antecedents oculars de: estrabisme (operat o no), miopia familiar, glaucoma i despreniment de retina.
• Utilització de mesures correctives: ulleres, lentilles, cirurgia refractiva.
Pel que fa a l’exploració física ocular, a tots els esportistes dels programes esmentats anteriorment hom els fa una inspecció conjunta del globus ocular i dels annexos (conjuntives i parpelles). En canvi, només en les modalitats esportives de “tir amb arc” i “tir olímpic” es fa un estudi de les funcions visuals.
En aquests dos esports i pel fet de no presentar un interès especial, se substitueix la clàssica prova d’esforç que es fa a tots els esportistes tecnificats de qualsevol modalitat esportiva ja sigui en cicloergòmetre o en tapís rodant, per un estudi de les funcions visuals.

Paraules clau: centre de medicina de l’esport nivell II-III, Decret 323/1992 de 29 de desembre de 1992 (DOG), exploració oftalmològica en l’aptitud esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2007