Evolució històrica de l’educació física especial a l’Espanya contemporània

María Inés García Fernández

Idioma de l’original

383Visites

Resum

La Història ens permet de descobrir i destacar esforçats vindicadors del dret a l’educació especial i a l’educació física, i els descobridors del poderós efecte de l’exercici físic pro desenvolupament psíquic, motriu i afectiu de l’ésser humà en la seva evolució natural, i en el seu ­desenvolupament i participació com a ciutadà. El segle xix, amb Congressos i realitzacions pedagògiques individuals inicia la creació de disciplines acadèmiques a tota Europa, en institucions mèdico/pedagògiques, pedagògico/mèdiques i d’educació diferencial: Partint dels inicis històrics de l’ús d’exercici com a mitjà correctiu, distractiu, educatiu i terapèutic, es destaca el possible subjecte d’educació especial i el tractament sociopedagògic del període investigat. La creació d’establiments socioeducatius específics, per a cadascun dels cinc col·lectius considerats especials, va permetre l’expressió de les necessitats, tot afavorint la creativitat metodològica, el desenvolupament enginyós de models educatius i la invenció de recursos materials pal·liatius de mancances, de deficiències o d’alteracions, a més a més de fomentar en la consciència social la necessitat d’activitat física com a factor fonamental d’educació, de salut, de rendiment corporal i de desenvolupament de les grans qualitats/virtuts personals i dels valors socials. Les utopies de les persones amb dificultats es fan realitat en participar esportivament en els esdeveniments generals de muntanya i ciclisme, de principi del segle xx, tot redescobrint els beneficis del treball motriu i iniciant la gran aventura fisicoesportiva dels minusvàlids (avui anomenats eufemísticament discapacitats). Es destaquen els esdeveniments federatius de l’Esport de Minusvàlids espanyol i la participació en els Jocs Paralímpics fins a Atenes 2004, fets que han desbordat socialment les expectatives. La integració total de l’educació especial i de l’educació física com a opcions d’especialitat en tots els nivells educatius/formatius, està fent realitat, en el segle xxi, els esforços i objectius dels pioners.

Paraules clau: activitat física adaptada esport especial o adaptat, disfuncionalitats, història de l’educació especial i de l’educació física, Jocs Paralímpics o Paraolimpíades, motricitat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2005