Evolució de les jugadores a les seleccions espanyoles de bàsquet

Sebastián Feu Molina

Sergio José Ibáñez Godoy

Pedro Sáenz-López Buñuel

Francisco Javier Giménez Fuentes Guerra

*Correspondència: Sebastián Feu Molina sfeu@unex.es

Idioma de l’original

Citació

Feu Molina, S., Ibáñez Godo, S. J., Sáenz-López Buñuel, P., & Giménez Fuentes Guerra, F. J. (2008). Progression of female basketball players on the spanish national teams. Apunts. Educación Física y Deportes, 93, 71-78.

458Visites

Resum

La detecció, selecció i formació del talent esportiu és un dels aspectes més investigats en diferents esports. Mitjançant un disseny longitudinal i una metodologia quantitativa descriptiva, l’objectiu d’aquest estudi és conèixer com ha estat la participació i l’evolució de les jugadores en les diferents categories de les seleccions espanyoles de bàsquet (n = 163) i analitzar les relacions existents en el tipus de participació qualitativa en cada nivell. Els resultats posen de manifest una relació negativa estadísticament significativa entre la participació en competició oficial en la selecció cadet i les categories superiors, és a dir, les jugadores que participen a alt nivell en les categories de base no solen arribar a participar en la selecció nacional absoluta en competicions oficials d’alt nivell.

Paraules clau: bàsquet, detecció de talents, dones, rendiment, rendimiento.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2008