Evolució de l’equilibri estàtic i dinàmic dels 4 als 74 anys

Josep Cabedo i Sanroma

Josep Roca

*Correspondència: Josep Cabedo i Sanromà josepcs@blanquerna.url.edu

Idioma de l’original

Citació

Cabedo i Sanromà, J., & Roca i Balasch, J. (2008). Evolution of static and dynamic balance between 4 and 74 years. Apunts. Educación Física y Deportes, 92, 15-25.

586Visites

Resum

La investigació que presentem proporciona una descripció de l’equilibri durant el cicle vital –de 4 fins a 74 anys d’edat–, i té com a objectiu principal l’anàlisi, la valoració i la reflexió, sobre la seva evolució en dues proves, una d’equilibri estàtic i una altra de dinàmic. A l’apartat de metodologia queden detallats els protocols d’administració i condicions d’observació necessaris per a poder utilitzar aquests dos tests, per part dels diferents professionals de l’activitat física i per part d’altres professionals que els puguin menester. Al mateix temps i amb una vocació de poder oferir un servei social, adjuntem els barems per edats de les proves d’equilibri estàtic i dinàmic. Les dades exposades denoten un augment exponencial del rendiment en les primeres edats, fins arribar als 18 anys; els millors resultats s’assoleixen dels 19 als 23 anys i es mantenen fins als trenta anys. A partir dels 33 anys, la corba descriu una involució fins al final del cicle, amb un punt d’inflexió més accentuat als 53 anys.

Paraules clau: cicle vital, equilibri estàtic i dinàmic, psicologia diferencial i evolutiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2008