Evolució cultural? Apunts per a una nova forma d’entendre l’activitat física. Un estudi a la ciutat de Granada

Juan Palomares Cuadros

Idioma de l’original

322Visites

Resumen

A l’estudi que presentem hem analitzat quines són les motivacions que inclinen cap a la pràctica de l’activitat física recreativa en el medi natural, de la població de la ciutat de Granada i àrea metropolitana, comparant-les amb les tendències que diversos autors descriuen per a d’altres poblacions. Es descriu quines són les tendències dels practicants pel que fa al gènere i l’edat, i es reflexiona sobre els principals resultats de la investigació. Per fer-ho, es va triar com a escenari de recollida de dades el Parc Periurbà existent a la ciutat. La realització d’investigacions en aquesta mena d’espais contribueix a anar ampliant socialment el concepte d’activitat física i són imprescindibles per a les futures planificacions educatives i necessàries perquè tant les institucions públiques com les privades tinguin un marc orientatiu i justificatiu en les seves accions.

Paraules clau: activitat física, educació, lleure, motivacions.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005