Estudi epidemiològic dels nivells d’activitat física en els estudiants d’educació secundària obligatòria

José Ramón Serra Puyal

Idioma de l’original

Citació

Serra Puyal, J. R. (2006). Epidemiological Study of Physical Activity Levels in the Students of Obligatory Secondary Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 83, 25-34.

426Visites

Resum

Les descripcions epidemiològiques ens indiquen la situació en què es troba una població respecte als aspectes de salut, i en aquest cas concret, la seva relació amb l’activitat física. El coneixement d’aquestes investigacions podrà ser utilitzat per fomentar la prevenció i el control d’algunes malalties, i també per a la promoció de la salut. En aquesta investigació pretenem de realitzar una descripció epidemiològica de l’Activitat Física entre una mostra de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria de l’IES San Alberto Magno de Sabiñánigo, a Osca.
Vam utilitzar el qüestionari “Four by one-day Physical Activity Questionnaire” i hi vam recollir l’estimació d’activitat física total, dintre i fora de l’àmbit escolar, mitjançant quatre registres.
Vam concloure que es van detectar alts nivells d’inactivitat, més acusats en la població femenina i que augmenta amb l’edat. És molt interessant expressar la despesa energètica dividint-la en activitats laborals, esportives i quotidianes. D’altra banda, no es van reflectir relacions significatives entre la despesa energètica i altres variables, com ara tabac, televisió o estudi, però aporten informació sobre els hàbits dels adolescents. Per les dades obtingudes es dedueix que és factible l’ús de la percepció de l’alumne sobre el seu nivell de realització d’activitat física.

Paraules clau: adolescencia, epidemiología, METs, nivells d’activitat física, salut.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2006