Estudi dels col·legis invisibles a la revista “Apunts” (1964-1993)

Francisco Calatayud Miquel

Isabel Balaguer

Idioma de l’original

Citació

Calatayud Miquel, F., & Balaguer Sola, I. (2000). Study about the invisible schools in "Apunts" magazine (1964-1993). Apunts. Educación Física y Deportes, 61, 6-23.

299Visites

Resum

En el present treball estudiem l’estructura dels grups d’autors de la revista Apunts, així com els temes sobre els quals van escriure, entre els anys 1964 i 1993, a la revista estudiada, aquests professionals, procedents de diferents disciplines del món de l’esport. En el nostre interès per conèixer l’evolució de l’Educació Física i les Ciències de l’Esport a través d’una revista vam escollir, d’entre les més rellevants i amb més temps de presència, Apunts. Vam triar, com a darrer any d’estudi, el 1993, l’any posterior als Jocs Olímpics de Barcelona-92. La trajectòria de la revista tenia dos moments clau: 1964, any d’inici d’Apunts de Medicina Esportiva i 1985, l’any en què comença la Revista Apunts. Educació Física. En el nostre recorregut d’estudi comptàvem, doncs, amb un període en què la revista és pròpiament de Medicina Esportiva, ciència pionera entre les Ciències de l’Esport al nostre país; s’hi publicaven també articles d’altres ciències de l’esport (Educació Física, Psicologia, Sociologia, etc.). L’altre, és el període en què s’inicia Apunts. Educació Física. En aquesta segona època, els articles que es publiquen són fonamentalment d’Educació Física però, a més a més, com en el període anterior, n’hi ha d’altres ciències de l’esport, com ara Medicina, Psicologia, etc. Hem considerat com a “col·legi invisible” el conjunt d’autors que apareixen lligats entre ells com a conseqüència d’haver signat conjuntament articles a Apunts. En l’anàlisi dels col·legis invisibles a la revista esmentada, hem realitzat una recerca bibliogràfica utilitzant els articles publicats a Apunts de Medicina Esportiva i a Apunts. Educació Física i Esport. El període d’estudi abasta des del naixement, el 1964, fins al 1993, un cop passats els Jocs de Barcelona-92. L’indicador que hem utilitzat per detectar els col·legis invisibles és el de la col·laboració que presenten els autors als treballs publicats. Els resultats obtinguts mostren l’existència de col·legis invisibles amb un nombre de membres que oscil·la entre dos i noranta-cinc. Les característiques més notables que en destaquen són que a la primera capçalera de la revista gairebé la pràctica totalitat són metges, i a la segona, s’observa, a més a més, la presència de professors d’educació física, entrenadors i psicòlegs. La majoria són catalans, desenvolupen la seva tasca professional en institucions catalanes, i els caps visibles dels principals col·legis invisible han format part en algun moment de l’equip editorial de la revista.

Paraules clau: col·legis invisibles.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2000